TEXT LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Agullola Natural, S.L. té el seu domicili comercial a Ctra. Sant Joan de Fàbregues, s / n, 08569 Rupit i Pruït. Per a més informació pot contactar amb nosaltres mitjançant el número de telèfon 622.027.073 o bé a través del correu electrònic: info@santjoandefabregues.com.

Condicions d’ús
A continuació relatem la regulació de l’ús de la pàgina www.santjoandefabregues.com que L’Agullola Natural, S.L. posa a disposició dels usuaris.

Usuaris
El web de L’Agullola Natural, S.L. ha estat dissenyada per donar a conèixer als Usuaris en general tant l’empresa com les seves activitats i serveis. Entenent com Usuari a tota persona que accedeixi o navegui per la nostra pàgina web.

Accés
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a www.santjoandefabregues.com de forma lliure i gratuïta. L’Agullola Natural, S.L. podrà modificar de forma unilateral i sense previ avís, la prestació, configuració i contingut de la pàgina, així com les condicions d’ús de la mateixa i l’accés als serveis prestats.

Copyright
Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són propietat de L’Agullola Natural, S.L.. Per això, podem alterar en qualsevol moment i sense previ avís els seus continguts (disseny gràfic, preus, textos i codis). La prestació dels serveis i la publicació dels contingut de la web no implicaran en cap moment la renúncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l’article 270 i següents del Codi Penal.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a www.santjoandefabregues.com, serà d’aplicació la legislació espanyola. Les presents Condicions d’Ús es regiran pel que disposa la legislació espanyola. En cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o aplicació de les presents condicions d’ús, L’Agullola Natural, S.L. i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari.

Privacitat de dades
L’Agullola Natural, S.L. es compromet a mantenir totes les dades que ens faciliten els nostres Usuaris en la màxima confidencialitat ia no subministrar-los a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la LORTAD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre ). L’Agullola Natural, S.L. l’informa que les dades que facilitin en els formulari de la present pàgina web quedaran incorporats en els fitxers automatitzats i s’utilitzaran per gestionar el servei sol·licitat i / o oferir informació sobre activitats i serveis relacionats. Si desitja fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades, envieu un correu electrònic a info@santjoandefabregues.com